A Szent Vér kegytemplom főbúcsúja:

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez legközelebb eső szombat, egyben egyházmegyei gyalogos zarándoklat."

 

Szent Mihály napi búcsú:

Szent Mihály napjához legközelebb eső szeptemberi vasárnap

 

Állandó Római katolikus főünnepek és ünnepek

január 1. Szűz Mária, Isten anyja (főünnep)
január 6. Vízkereszt, Úrjelenés, Háromkirályok (főünnep)
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
március 19. Szent József, Szűz Mária jegyese (főünnep)
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (főünnep)
május 1. József, a munkás
június 24. Keresztelő Szent János (főünnep)
június 29. Péter és Pál apostolok (főünnep)
július 2. Sarlós Boldogasszony
augusztus 15. Nagyboldogasszony (főünnep)
szeptember 8. Kisboldogasszony
november 1. Mindenszentek (főünnep)
november 2. Halottak napja 
december 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása (főünnep)

 

Magyar katolikus ünnepek

május 30. a Szent Jobb megtalálásának ünnepe
június 27. Szent László napja
augusztus 20. Szent István király (főünnep)
október 8. Magyarok Nagyasszonya (főünnep)
november 5. Szent Imre ünnepe
november 13. A magyar szentek és boldogok ünnepe

 

Mozgó ünnepek, melyek nem a Húsvéthoz kapcsolódnak:

Urunk Megkeresztelkedése A Vízkeresztet követő első vasárnap
Krisztus Király vasárnapja (főünnep) az utolsó évközi vasárnapon, november végén
Advent 1. vasárnapja november 27. és december 3. közötti vasárnap

 

Mozgó ünnepek, melyek a Húsvéthoz kapcsolódnak:

Ünnep
Időpont Húsvéthoz képest (nap)
nap
Húshagyókedd 
-47
kedd
Hamvazószerda
-46
szerda
Nagyböjt 1. vasárnapja
-42
vasárnap
Nagycsütörtök 
-3
csütörtök
Nagyszombat 
-1
szombat
Urunk mennybemenetele (Áldozócsütörtök, főünnep)
39
csütörtök
Mária az egyház anyja
50
hétfő
Szentháromság (főünnep)
56
vasárnap
Úrnapja (főünnep)
63
vasárnap
Jézus Szent Szíve (főünnep)
68
péntek

 

Virágvasárnap

Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. Egyben a nagyböjti előkészület csúcspontja is, mert a Jeruzsálembe való megérkezést jelenti. Ezen a napon a pap a vértanúságot jelképező piros ruhát vesz fel. A misén Máté, Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat.

A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán nincs különösebb szertartás.

 

Nagycsütörtök

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eukarisztia (oltáriszentség) alapításának ünnepe. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve minden templomban csak egy mise van, az esti órákban. Tilos bármilyen más mise.

A székesegyházban délelőtt van az úgynevezett Krizmaszentelési mise. Ezen a misén az adott egyházmegye összes papjának rész kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmunkat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben használt szent olajokat és a krizmát. Három féle szent olaj van, amit meghatározott szertartásban használnak:

  1. Keresztelendők olaja
  2. Betegek kenete
  3. Krizma (Balzsammal kevert faolaj, kereszteléskor, bérmáláskor, papszenteléskor és templomszenteléskor használják.)

A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést, ünneplést jelentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a magasságban Istennek... kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. ("A harangok Rómába mentek...”) Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció után (ahol megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás. Ez jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Ennek nincs szertartása, csendes. A mise után általában a templomokban virrasztást szoktak tartani, mondván Jézus tanítványai elaludtak.