eucharisztia szentek loyolai szent ignacSzent Ignác gondolatai:

  1. Mindent Isten nagyobb dicsőségére.
  2. Akinek szívében Isten lakozik, mennyországot hord magában.
  3. Gyakran meg kell látogatnunk az Oltáriszentséget, mely a szeretet záloga és tápláléka, s a szentáldozás után való perceket végtelen értékűeknek kell tartanunk, hogy azokat csak Istennek s az isteni szeretetnek szenteljük.
  4. Nem szabad azért távol tartanunk magunkat az Angyalok Kenyerétől, mert édes érzelmeket nem tapasztalunk: ez olyan volna, mintha valaki éhen akarna pusztulni, mert kenyeréhez nincs méze.
  5. A kellő ájtatos előkészülettel vett gyakori áldozás a legfőbb szer arra, hogy az ember ne essék halálos vétekbe, vagy ha elbukott, hamar fölkeljen belőle.

 

Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!

Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg engem!

Krisztus oldalából kifolyó víz,

moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!

Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,

és szentjeiddel dicsérjelek téged,

mindörökkön-örökké. Ámen