2018. évi hírek
    

Nagyheti szertartások a Szent Vér templomban


Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton a szertartások fél 5-kor kezdődnek a Szent Vér kegytemplomban.

Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise 11.15-kor kezdődik, majd a szentmisét követően lesz a feltámadási körmenet.

Húsvéthétfőn 11.15-kor kezdődik az igeliturgia.


A vasár- és ünnepnapi szentmisék helyszínei
Amíg a Szent Vér templom felújítási munkálatai nem kezdődnek el, a szentmisék a szokott időben a Szent Vér kegytemplomban lesznek!